VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Công Dân Nước Chúa

Ê-phê-sô 2:17-22
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/10/2016; 732 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.87 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.95 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)4
2Một Năm Của Sự Phục Hồi (Mục Sư Ngô Đình Can)3
3Tiến Trình Thờ Phượng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Mối Thông Công Vui Thỏa (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1
5Sự Bình An Của Chúa Cho Tín Nhân (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.