VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Chiến Thắng Cám Dỗ

Chiến Thắng Cám Dỗ

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 2118 xem 29 lưu
Xem lần cuối 0.20 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, , US0.22 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ah-ha-vah (Mục Sư Trương Trung Tín)3
2Đắc Thắng Hay Sống Sót (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)3
3Đừng Quên Ta Thắng Nhờ Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Sứ Mạng Của Đức Thánh Linh (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Đừng Buồn Mà Nên Vui! (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.