VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Chiến Thắng Cám Dỗ

Chiến Thắng Cám Dỗ

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 2117 xem 29 lưu
Xem lần cuối 0.16 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, , US0.22 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiếng Nói Của Lương Tâm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Chúa Không Để Bạn Đi Một Mình (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
4Chúa Làm Được Mọi Sự (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1
5Công Trường Của Những Nhân Công (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.