VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Winter Photo

Phục Vụ Trong Thánh Linh

Ê-phê-sô 5:15-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 507 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.07 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5.

Website, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.