VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Tiềp Xúc Với Thần Linh

Sáng-thế Ký 32:24-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 1737 xem 22 lưu
Xem lần cuối 0.80 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 32.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 32.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1, , US0.87 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trái Tim Biết Ơn (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Chúa Sẽ Xây Dựng Nhà Ngài (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
3Cộng Đồng Đức Tin Sống Mạnh (Mục Sư Dương Đình Nguyện)2
4An-ti-ốt Tuyệt Vời: Một Hội Thánh Cho Ngày Nay (Pastor Glen Peterson)2
5Bức Thư Sống (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.