VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Người Con Lạc Loài

Lu-ca 15:25-32
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 403 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.11 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1, , US0.16 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Niềm Tin Xác Thực (Mục Sư Trần Thiện Tri)3
2Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Luật Pháp Và Ân Điển (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Vô Định? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.