VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Mối Tình Thân Với Thánh Linh

2 Cô-rinh-tô 13:14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/6/2016; P: 3/10/2016; 513 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.22 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, , US0.27 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Cái Chết Của Ta-bi-tha (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Giữ Tâm Nương Cậy (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Tôi Tớ Và Thánh Đồ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Ơn Chữa Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.