VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Làm Theo Ý Chúa (Bài 9)

Ma-thi-ơ 7:21-23
Mục Sư Mai Tấn David
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 575 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.63 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, , US0.67 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)8
2Vững Vàng Giữa Bất An (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
3Tín Đồ Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tôi Không Phải Là Người Phân Tâm (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Tôn Kính Đạo Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.