VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Winter Photo

Sự Chối Chúa Của Phi-e-rơ Và Chúng Ta

Mác 14:66-72
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/20/2016; P: 3/22/2016; 827 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.01 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 14.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.