VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

7 Bước Để Cầu Nguyện Hiệu Quả

2 Sử-ký 7:17-22
Mục Sư Dương Đình Nguyện
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 1143 xem 18 lưu
Xem lần cuối 0.78 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sử-ký 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sử-ký 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino.


SốKhách từMới xem
1, , US0.83 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Què Được Chữa Lành (Pastor Kul Bal)2
2Nhớ Hài Cốt Của Giô-sép (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Chữ Tâm Trong Công Tác Truyền Giáo (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Khi Chúa Vào Đời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Niềm Vui Phục Vụ Chúa (Mục Sư Hồ Xuân Phước)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.