VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Đừng Làm Buồn Lòng Thánh Linh

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2016; 641 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.05 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1, , US1.06 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)32
2Đức Thánh Linh Giáng Lâm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Em-ma-nu-ên (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Sống Giữa Dòng Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Hạnh Phúc Gia Đình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.