VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Gia Đình Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Ê-phê-sô 5:15-33
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 1106 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1.19 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, , US0.20 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đến Với Chúa Xuân (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Người Mới Trong Đấng Christ (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Sự Hiệp Nhất Của Cơ Đốc Nhân (Pastor Michael Faber)1
4Tiếng Tăm Và Từ Tâm (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Tin Mừng Lớn Cho Muôn Dân (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.