VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Lắng Nghe Và Vâng Lời

Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/5/2016; P: 6/7/2016; 548 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.66 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 1.

Website, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.