VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Vui Mừng Trong Chúa

Vui Mừng Trong Chúa

Phi-líp 3:1
Pastor Doug Kellum
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 824 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.64 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US12.53 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)41
2Hãy Chọn Yên Nghỉ Trong Chúa (MSNC Trần Việt Dũng)4
3Được Sanh Lại Trong Thánh Linh Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)4
4Quan Án Công Bình (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Chìa Khóa Vương Quốc Chiến Thắng Sự Chết (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.