VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Biến Đổi Khi Gặp Chúa

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/12/2017; 564 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/6/2021 8:40:33
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.