VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Mùa Chay - Mùa Tưởng Nhớ

Mục Sư Mai Tấn David
C:4/2/2017; P: 4/9/2017; 299 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.73 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, , US0.78 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bạn Của Người Thâu Thuế Và Kẻ Có Tội (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
2Xin Cho Mình, Dâng Cho Chúa (Mục Sư Lê Duy Tín)2
3Hội Chứng Stockholm Thuộc Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Chuẩn Bị Con Đường (Mục Sư Nguyễn Tony)2
5Bạn Nghĩ Gì Về Đức Chúa Trời Của Mình (Mục Sư Trần Trọng Luật)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.