VietChristian
VietChristian
httl.org

Được Tạo Ra Để Toàn Thắng

Được Tạo Ra Để Toàn Thắng

Thi-thiên 8:3-6; Rô-ma 8:34-39
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 549 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.50 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 8, Rô-ma 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 8, Rô-ma 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.55 giây
2Redmond, WA, US46.48 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thương Xót Người Khốn Cùng (Mục Sư Lê Thiện Dũng)2
2Được Tạo Ra Để Toàn Thắng (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Vượt Qua Sự Ngã Lòng (Mục Sư Phan Minh Hội)2
4Sự Bình An Của Si-mê-ôn (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
5Xưng Tội Để Được Giảng Hòa (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.