VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Phước Hạnh Chúa Ban

Phước Hạnh Chúa Ban

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 621 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.29 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.35 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nguy Hiểm Của Việc Thối Lui (Mục Sư Ngô Đình Can)1
2Đức Chúa Trời là Đấng vô sở bất năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
3Một Người Cha Gương Mẫu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Hưởng Giao Ước Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Được Lựa Chọn (Pastor Doug Kellum)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.