VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Chúa Làm Vững Đức Tin Phục Sinh

Lu-ca 24
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/16/2017; P: 5/4/2017; 394 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.70 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.76 giây
2, Germany8.15 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hương Thơm Đấng Christ (Mục Sư Đặng Minh Trí)2
2Đấng Đáng Được Ca Ngợi Đời Đời (Phần 2) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Chúa Làm Vững Đức Tin Phục Sinh (Mục Sư Bùi Quang Túc)2
4Ảnh Hưởng của Người Mẹ (Mục Sư Chung Tử Bửu)2
5Thiên Đàng Thật Cho Người Tin Chúa Thật (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.