VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Hiểu Rõ Đức Thánh Linh

Hiểu Rõ Đức Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 10:38
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 506 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.28 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, , US1.62 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)46
2Tin Mừng Cho Người Nghèo (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Đức Chúa Trời Siêu Việt Và Nội Tại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Người Cha Gương Mẫu (Mục Sư Lê Thế Đinh)1
5Cầu Nguyện - Trình Dâng Lời Thỉnh Cầu: Tha Thứ Từ Cha (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.