VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Hiểu Rõ Đức Thánh Linh

Hiểu Rõ Đức Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 10:38
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 505 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.55 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, , US0.59 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)43
2Tin Mừng Cho Người Nghèo (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Đức Chúa Trời Siêu Việt Và Nội Tại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Khôn Lõi Của Đời - Khôn Ngoan Của Đạo I (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Người Bạn Hiếu Khách (Mục Sư Lê Duy Tín)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.