VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Tương Giao Mật Thiết

Ma-thi-ơ 6:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 1453 xem 17 lưu
Xem lần cuối 0.50 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Trong Trường Cầu Nguyện Với Đấng Christ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.56 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Con Chí Hiếu (Mục Sư Lê Đình Ân)2
2Người Đàn Ông Được Phước (Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn)2
3Sứ Mạng Giảng Hòa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)2
4Nếm Biết Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Lên Chốn Cao Hơn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.