VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Đất Lòng Bạn Thế Nào?

Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 453 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.72 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.77 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hệ Quả Của Ý Riêng Tốt (Mục Sư Trần Quang Tuấn)5
2Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Lời Mời Sống Khôn Ngoan (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
4Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2
5Chỗ Chúa Ngự (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.