VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Lễ Ngũ Tuần Và Báp-tem Trong Đức Thánh Linh

Lễ Ngũ Tuần Và Báp-tem Trong Đức Thánh Linh

Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 406 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1.02 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1, , US49.06 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)44
2Tin Mừng Cho Người Nghèo (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
3Chúa Sẽ Mở Đường Cho Ra Khỏi (Phần Kết) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Cơ Nghiệp Của Chúng Ta Trong Đấng Christ (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Glory In The Holy One (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.