VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lễ Ngũ Tuần Và Báp-tem Trong Đức Thánh Linh

Lễ Ngũ Tuần Và Báp-tem Trong Đức Thánh Linh

Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 517 xem 11 lưu
Xem lần cuối 0.60 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Lời Sống, Lễ Ngũ Tuần.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.