VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Trở Về Nhà Cha

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 556 xem 12 lưu
Xem lần cuối 0.88 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1, , US0.89 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)23
2Mong Đợi - Hy Vọng - Gặp Được (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Nên Làm Gì Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Nhân Quả (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Thông Điệp Cho Hội Thánh Ngày Nay (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.