VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Làm Sao Để Nước Mỹ Vĩ Đại

1 Ti-mô-thê 2:1-4; 2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/2/2017; P: 7/5/2017; 897 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.16 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Ti-mô-thê 2, 2 Sử-ký 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Ti-mô-thê 2, 2 Sử-ký 7.

Website, Hội Thánh Lời Chúa.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.