VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Một Tin Lành Đầy Đủ

2 Cô-rinh-tô 12:5-10
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:7/1/2016; P: 8/6/2017; 184 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.16 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.21 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiến Bộ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Đừng Lạm Dụng Chữ Quên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Tập Trung Vào Cương Vị Làm Cha (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Sống Trong Sạch Về Tình Dục (Sexual Purity) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Đặc Điểm Của Người Lãnh Đạo Tin Kính (Pastor Gary Benedict)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.