VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Khoe Mình Trong Sự Yếu Đuối

2 Cô-rinh-tô 12:1-10
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/4/2016; P: 8/6/2017; 612 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1.02 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.


SốKhách từMới xem
1, , US1.06 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đống Đá Hay Đền Thờ? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
2Như Thế Mới Là Phước (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
3Ba Điều Tâm Niệm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
4Hy Vọng Mùa Giáng Sinh (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)1
5Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Thiện Dũng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.