VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Khuôn Mẫu Xây Dựng Hội Thánh

Khuôn Mẫu Xây Dựng Hội Thánh

Ê-phê-sô 4:1-16
Pastor Hồ Long
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 403 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.33 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.38 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Cầu Nguyện Của An-ne (Mục Sư Phan Minh Hội)2
2Tấm Gương Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Ơn Chữa Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Điểm Mù (Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn)2
5Sự Sáng Soi Trong Tối Tăm (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.