VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Ban Đầu Có Ngôi Lời

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/27/2017; P: 9/4/2017; 174 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.78 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1, , US0.83 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Quyền Năng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
2Khổ Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Ban Sự Sống Đời Đời (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Tránh Sự Hao Mòn Tâm Linh (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Nhận Biết Chúa (Mục Sư Lê Duy Tín)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.