VietChristian
VietChristian
httl.org

Làm Việc Lớn Hơn Chúa

Làm Việc Lớn Hơn Chúa

Giăng 14:12-17
Mục Sư Nguyễn Hùng Vương
C:9/17/2017; P: 9/19/2017; 773 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.06 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.08 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Thân Lữ Khách (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Chúa Phục Sinh Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Sống Khôn Ngoan (Mục Sư Trần Trọng Luật)1
5Người Quản Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.