VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Ai Là Người Bắt Bớ Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/1/2017; 365 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.05 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.05 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bảo Đảm Tương Lai Của Con Cái (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)7
2Hãy Kiên Trì Chạy Xong Cuộc Đua (Mục Sư Đỗ Đình Song)5
3Giá Trị Của Thời Gian Nằm Trong Huyết (Mục Sư Trương Trung Tín)4
4Đừng Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
5Một Hội Thánh Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.