VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Ai Là Người Bắt Bớ Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/1/2017; 415 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.44 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.50 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)48
2Mười Ngày Đợi Mong (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
3Của Lễ Cảm Tạ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Hiểu biết vấn đề nền móng (Mục Sư Chung Tử Bửu)1
5Khốn Thay Cho Cư Dân Trên Đất (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.