VietChristian
VietChristian
httl.org

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

Mác 11:23-24; 1 Giăng 5:14-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/15/2017; P: 10/20/2017; 482 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.86 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 11, 1 Giăng 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 11, 1 Giăng 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US1.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Ai Gây Nên Cảnh Đau Thương (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Di Sản Của Một Người Cha (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
4Chúa Chết Để Chúng Ta Được Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Sáu bước để nhận và đeo đuổi khải tượng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.