VietChristian
VietChristian
httl.org

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

Mác 11:23-24; 1 Giăng 5:14-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/15/2017; P: 10/20/2017; 510 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.78 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 11, 1 Giăng 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 11, 1 Giăng 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, , US2.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vượt Qua Sự Ngã Lòng (Mục Sư Phan Minh Hội)2
2Thầy Đi Đâu, Tôi Sẽ Theo Đó (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Vốn Liếng Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Bài Học Từ Đời Sống Của Đa-ni-ên (Mục Sư Phan Minh Hội)2
5Một Lòng Theo Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.