VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Thờ Phượng Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

2 Sa-mu-ên 6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/22/2017; P: 10/26/2017; 1139 xem 14 lưu
Xem lần cuối 0.63 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời.


SốKhách từMới xem
1, , US0.68 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Niềm Tin Xác Thực (Mục Sư Trần Thiện Tri)3
2Biết Ơn Đấng Tạo Hóa (Mục Sư Lê Văn Thể)2
3Luật Pháp Và Ân Điển (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Hạt Giống Đạo Cho Đời Sống (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.