VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Cơ Đốc Nhân, Bạn Là Ai?

Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/5/2017; 444 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.17 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.30 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
2Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
3Thịnh Vượng Mọi Mặt (Mục Sư Lê Thế Đinh)2
4Đắc Thắng Lo Lắng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Lấy Gì Đền Đáp (Mục Sư Nguyễn Sang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.