VietChristian
VietChristian
httl.org

Lời Cầu Nguyện Của Đa-ni-ên

Lời Cầu Nguyện Của Đa-ni-ên

Đa-ni-ên 9:1-19
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/5/2017; P: 11/7/2017; 797 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.62 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Đa-ni-ên 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Đa-ni-ên 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, , US0.69 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tấm Lòng Người Cùi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Có Can Đãm Vì Rõ Ý Chúa (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
3Biểu hiện của Vương Quốc (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Nhận để chuyển Lửa Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Chuyển từ sự thăm viếng đến sự cư ngụ lâu dài (Thầy Trương Công Đạt)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.