VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Quyền Lực Cao Cả Trong Chúa Giê-xu

Ê-phê-sô 1:17-19
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 665 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.69 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.73 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Niềm An Ủi Vĩnh Cửu (Mục Sư Lâm Văn Minh)5
2Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Thách Thức Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2
4Hai Cuộc Sống, Hai Dòng Đời (Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Ân Sủng - Chiên Con Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.