VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Đừng Tưởng Mình Đã Trong Sạch

Ma-thi-ơ 12:43-45
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 911 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.11 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.16 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mừng Xuân Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Mười Hai Chữ Vàng (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)2
3Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Bài Ca Của Môi-se (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
5Nước Sống (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.