VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Nhắm Mục Đích Mà Chạy

Nhắm Mục Đích Mà Chạy

Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/31/2017; P: 1/1/2018; 642 xem 11 lưu
Xem lần cuối 0.42 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.44 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyền Năng Của Sự Cảm Tạ Và Ngợi Khen (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Trăn Trở (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Năm cách bày tỏ sự tạ ơn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Dầu mới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.