VietChristian
VietChristian
httl.org

Hương Thơm Của Người Tin Chúa

Hương Thơm Của Người Tin Chúa

2 Cô-rinh-tô 2:14-17
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/5/2014; P: 1/9/2018; 364 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.33 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.37 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Từ Lòng Đến Lời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
2Có Biết Điều Mình Xin Chúa? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
3Giữ Mình Thánh Sạch (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
4Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
5Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.