VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Chúa Giê-xu Đến

Mác 1:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/28/2018; P: 2/1/2018; 341 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.05 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, , US1.11 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phần Thưởng Của Người Hầu Việc Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
2Làm Cha Trong Thời Kỳ Khó Khăn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Người Tin Chúa Và Công Tác Truyền Giáo (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đạo Đức Thật / Đạo Đức Giả (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Người Con Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.