VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Nhà Ở Của Đức Chúa Trời Trong Thánh Linh

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/23/2000; 2171 xem 43 lưu
Xem lần cuối 0.99 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.