VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Tin Lành Đâu Chỉ Cho Riêng Ai

Rô-ma 10:14-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/11/2018; P: 3/28/2018; 223 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.48 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego.


SốKhách từMới xem
1, , US0.52 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)45
2Rồi Sẽ Được Chúa Cất Lên (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
3Trong Tay Ngươi Cầm Vật Chi? (Phần 2) (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Hai Người Theo Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Chúc Tụng: Chìm Ngập Trong Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.