VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Vì Giê-xu Sống

Vì Giê-xu Sống

Lu-ca 24:13-34
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/1/2018; P: 4/3/2018; 477 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.63 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.68 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đấng Phải Đến Đã Đến (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Tâm Niệm Đầu Năm Của Người Theo Chúa (Mục Sư Trần Trọng Luật)1
3Hai Lần Thoát Chết (Mục Sư Châu An Phước)1
4Chúa Chọn Người Phục Vụ (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Nhớ Ơn Chúa Cách Thực Tế (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.