VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Ngài Sống Lại Rồi

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/1/2018; P: 4/4/2018; 295 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.84 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.85 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lý Do Ngài Đến (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
2Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Trả Đủ Ngày Cuối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Tiên Tri Và Góa Phụ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đường Phước (Mục Sư Trần Nghĩa)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.