VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Công Tác Phục Vụ Của Các Thánh Đồ

Lu-ca 4:16-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/22/2018; P: 4/25/2018; 363 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.71 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Website, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.