VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Winter Photo

Thượng Đế Đấng Quan Tâm

Mác 2:24-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/29/2018; P: 5/2/2018; 562 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.49 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.