VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Đầy Dẫy Thánh Linh

Mác 3:20-30​​​​​
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/20/2018; P: 5/25/2018; 417 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.85 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1, , US0.91 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ban Đầu: Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
2Trả Đủ Ngày Cuối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Ê-li-mê-léc Rời Bết-lê-hem (Mục Sư Trần Hữu Thành)2
4Ê-li-mê-léc: Bỏ Xứ Ra Đi! (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)2
5Tiếp Nhận Lời Hứa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.