VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Thờ Phượng Cách Đẹp Lòng Chúa (I)

Giăng 4.23-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 325 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.72 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Ngày Từ Phụ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.